top of page
20231001_145657.jpg

Leren vliegen met Airunit ...

De ervaren instructeurs van Flightschool Airunit vormen u van A tot Z en begeleiden u doorheen het volledige traject voor het behalen van de vergunning van privaat piloot (PPL).

Omdat de basisopleiding in de luchtvaart dermate belangrijk en bepalend is voor uw vliegveiligheid en uw latere commerciële aspiraties hechten wij zeer veel belang aan alle aspecten van het vliegen : de theoretische kennis, de praktische vliegvaardigheden, de kennis van het Engels maar ook de correcte attitude.

De instructie gebeurt op één van onze twee opleidingstoestellen. In eerste instantie leren de leerling-piloten vliegen op de Cessna 152. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te starten met een vierzitter, een Robin DR300/125.

Na het behalen van de vliegvergunning kan de piloot dan ook 1 tot3 passagiers meenemen zonder verdere vorming (afhankelijk van het lestoestel). Alle lestoestellen zijn beschikbaar ter verhuur na het voltooien van de opleiding.

Opleiding tot privaat piloot

Samen met de instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een vliegtuig te besturen. We maken gebruik van een schema waar jouw gedane oefeningen in bijgehouden worden zodat we bij een volgende les perfect weten welk onderdeel we dan kunnen oefenen. Voor de vlucht worden de oefeningen op de grond doorgesproken. Bij terugkeer volgt een debriefing.


De eerste fase van de opleiding gebeurt in dubbelbesturing, dit wil zeggen met de instructeur aan boord. Men ontdekt en leert de werking van de roeren, de gebruikslimieten van het vliegtuig, het opstijgen en het landen. Na ongeveer 12 à 15 vlieguren in dubbelbesturing ben je klaar om voor de allereerste keer alleen te vliegen, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de instructeur. Men noemt dit de 'eerste solovlucht'. Het is een korte vlucht, maar voor iedereen een onvergetelijke gebeurtenis. Dit geeft een echte kick!


Daarna wordt het restant van de opleiding afgewerkt tot je volwaardig vliegbrevet.

Er wordt begonnen met navigatievluchten. Dit zijn vluchten buiten de vertrouwde omgeving van de luchthaven. Men leert zich verplaatsen van het ene vliegveld naar het andere. Tijdens deze navigatievluchten wordt ook geoefend in het vliegen aan lage snelheid, het vliegen van bepaalde figuren die moeten gekend zijn voor het praktijkexamen en het verhelpen van noodgevallen die zich kunnen voordoen in vlucht

IMAG4635.jpg
c152.jpg

Theoretische opleiding

Airunit zal elke vrijdag avond, uitgezonderd schoolvakanties, een nieuw hoofdstuk aansnijden in één van de onderstaande vakken die vereist zijn voor het behalen van een PPL(A) brevet.

Doorheen het jaar zijn er twee instap momenten:

   Instap moment 1: 02 februari 2024

   Instap moment 2: 06 september 2024

Tijdstip: Elke vrijdag avond vanaf 06 september 2024 19u00-22u00

Locatie: Lichtenbergenlaan Sint-Truiden

Meer info / Inschrijven: jantje.roosen@skynet.be

De theoretische vorming bestaat uit 9 vakken:

     1. Algemene kennis van een luchtvaartuig

     2. Vluchtprestaties en -planning

     3. Vluchtbeginselen

     4. Meteorologie

     5. Navigatie

     6. Luchtvaartreglementering en ATC procedures

     7. Operationele procedures

     8. Communicatie

     9. Menselijke prestaties en beperkingen.

Het theoretisch examen vindt plaats in Brussel bij het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV).

Theorieopleiding (1).png

Praktische opleiding

Het is aangeraden om de praktijk in parallel te volgen met de theorie. Het praktisch examen moet geslaagd zijn binnen de twee jaar na het slagen van het theoretisch examen. Het praktisch examen kan in principe reeds afgelegd worden na 45 uren vlucht, maar in de praktijk stellen we vast dat er ongeveer 60 uren nodig zijn om iemand goed voor te bereiden.

Een standaardvlucht duurt ongeveer 60 minuten, navigatievluchten kunnen 2 tot 3 uur in beslag nemen.

De verschillende fasen zijn:

     1. de basisfase waar men leert rechtdoor vliegen, horizontaal, klimmen en dalen en bochten

     2. de pré-solo fase waar men leert opstijgen en landen

     3. de eerste solovlucht

     4. de gevorderde fase waar men zich toespitst op noodlandingen en steep turns

     5. de navigatiefase waar men gaat landen op andere vliegvelden in België of in het buitenland,       

         deze vlucht kan tot 3 uur duren, heen en terug

     6. radionavigatie en de basistechnieken van het instrumentvliegen.

received_3259277524389423.jpeg

Hoe ziet een trainingsvlucht eruit?

Aankomst

De instructeur zal een korte briefing geven aan de leerling met er op het programma. Indien nodig zal extra achtergrond informatie gegeven worden die het mogelijk maken om de vlucht op een veilige en goede manier uit te voeren.

Vervolgens volgt de uitwendige controle (walkaround) van het vliegtuig: brandstof- en oliepeil, banden, ...

En een inwendige controle van het vliegtuig (de checks) : instrumenten, stuurorganen, radio, …

Als laatste is er een controle van de meteo, NOTAMS, weight & balance en eventueel het vluchtplan.

Vlucht

Elke vlucht heeft als doel een stap verder te geraken in de opleiding. De instructeur bepaalt welke oefeningen uitgevoerd worden in functie van de progressie van de leerling.

Evaluatie

De debriefing heeft als doel de uitgevoerde vlucht te overlopen. Hier worden opmerkingen en aandachtspunten meegedeeld. Na elke vlucht wordt een grading sheet ingevuld door de instructeur om de vorderingen van de leerling-piloot bij te houden.

Kosten verbonden aan de opleiding

Samenvattend kan de opleiding afgerond worden met een kostprijs ± €15.000.

Dit is een indicatieve weergave inclusief overige kosten gaan de van medisch onderzoek tot aankoop navigatie kaart.

Theorie

€ 750,00* voor de theoretische opleiding

Voor meer informatie contacteer jantje.roosen@skynet.be

*benodigdheden zelf aan te kopen


Praktijk

Per vlieguur (voor het huren van het vliegtuig): afhankelijk van het toestel

Per vlieguur (voor de instructie) : te bepalen door de instructeur.


Bij het slagen van je vliegopleiding en het behalen van je PPL krijg je 5 gratis vlieguren.

De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de prijs die aangerekend zal worden door Airunit:

Het initieel medisch onderzoek, het examen Engels, het theoretisch en het praktisch examen, de aankoop van vliegmaterieel (zoals een headset, een navigatiekaart en -computer, ...), de vliegvergunning en de landingstaksen.

Voorwaarden leerling-piloot

Elke kandidaat die een cursus wil volgen dient een medisch onderzoek te ondergaan bij een arts erkend door het DGLV

• ten vroegste vóór het begin van de opleiding

• ten laatste vóór de eerste solo vlucht

Er is geen minimumleeftijd voor het volgen van de opleiding, maar men dient wel de leeftijd te hebben van

• 16 jaar om een eerste solovlucht te maken

• 17 jaar om zijn praktisch examen af te leggen

Elke minderjarige dient een toelating van de ouders voor te leggen.

bottom of page